verkeer-s.jpg

VERKEERSRECHT

Het kantoor verleent professionele bijstand in zaken betreffende verkeersrecht, zoals:
Als u werd gedagvaard voor de Politierechtbank maakt u best zo snel mogelijk een afspraak met het kantoor, dat een rijke ervaring heeft inzake verkeerszaken.

Samen met u kunnen dan ter voorbereiding van de zitting de mogelijkheden worden nagegaan om de vrijspraak te vorderen (indien de feiten worden betwist), verzachtende omstandigheden in te roepen teneinde de geldboetes tot een minimum te beperken of ervoor te zorgen dat geen rijverbod wordt opgelegd wanneer u uw rijbewijs nodig hebt voor uw beroepsactiviteiten.

Het kantoor kan u bijstaan voor de Politierechtbank Antwerpen (Afdeling Turnhout, Afdeling Antwerpen en Afdeling Mechelen) maar ook voor Politierechtbanken elders in België.

Kosteloos via uw rechtsbijstand

Meestal kan in het kader van uw autoverzekering beroep worden gedaan op de waarborg rechtsbijstand, waardoor de strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank en Correctionele Rechtbank geheel kosteloos is doordat de advocatenkosten en -erelonen ten laste worden genomen door uw verzekeraar. Velen weten dit niet en verdedigen zichzelf voor de Rechtbank, hoewel het ten zeerste aangewezen is u te laten bijstaan door een ervaren en competente advocaat. Het staat u dan nog vrij persoonlijk mee aanwezig te zijn op de zitting, hoewel dit niet verplicht is. Aarzel daarom niet contact op te nemen met het kantoor indien u vrijblijvend wilt laten nakijken of u recht hebt op rechtsbijstand.

Kantoor

Molenstraat 49A
2460 Lichtaart (Kasterlee)

 

Contact

  • T. (32-14) 72 74 84
  • info@advocaatcottenie.be